Skip to main content

Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh ban hành kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021