Skip to main content

Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra giám sát tại Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Đình Lập

Thực hiện Kế hoạch số số 85/KH-BCĐ ngày 30/10/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về kiểm tra, giám sát hoạt động BCĐ liên ngành về VSATTP các huyện/thành phố. Ngày 28 tháng11 năm 2019, Đoàn kiểm tra, giám sát do Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số số 85/KH-BCĐ ngày 30/10/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh tại Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện Đình Lập .

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động đảm bảo ATTP nói chung của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện đã triển khai trong thời gian qua tại địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng đoàncũng nhấn mạnh cần nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP; cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên BCĐ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh báo cho người tiêu dùng;

1

Đoàn kiểm tra, giám sát tại BCĐ liên ngành về VSATTP huyện Đình Lập

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị trong thời gian tiếp theo nhất là trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý sắp tới, Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện tích cực tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng để hạn chế sản xuất và sử dụng thực phẩm kém chất lượng cũng như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý.

                                                                                Tin, ảnh : Nguyễn Nam Dũng