Skip to main content

Cảnh báo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star có chứa chất Phenolphtalein

Thực hiện công văn số 1629/ATTP-PCTTR ngày 15/7/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc Kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận thông tin phản ánh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star có chứa chất Phenolphtalein-Chất cấm (Viên bổ thảo mộc G Star do Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold tổ chức công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm theo Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 12239/2019/ĐKSP ngày 31/10/2019; đơn vị sản xuất là Công ty TNHH dược phẩm Fusi).

Cục An toàn thực phẩm đã xác minh đối với đơn vị công bố, đơn vị sản xuất bước đầu ghi nhận như sau:

          - Đối với đơn vị công bố (Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold) không còn hoạt động tại địa chỉ chụ sở chính: Tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

          - Đối với đơn vị sản xuất (Công ty TNHH dược phẩm Fusi): Công ty TNHH dược phẩm Fusi sản xuất cho Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold 01 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star (lô sản phẩm: 012019, NSX: 16112019, HD: 15112022). Đơn vị sản xuất đã gửi mẫu lưu sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm mẫu lưu và nguyên liệu đầu vào do Công ty TNHH dược phẩm Fusi cung cấp âm tính với chất Phenolphtalein. Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã phân tích 08 điểm khác nhau của sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star báo chí phản ánh và mẫu lưu sản phẩm Viên bổ thảo mộc G Star tại Công ty.

Như vậy, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star có chất Phenolphtalein lưu hành trên thị trường có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả. Vụ việc có dấu hiệu hình sự, Cục An toàn thực phẩm đang trong quá trình phối hợp với cơ quan Công an xử lý.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tăng cường đấu tranh phòng chống hành giả là thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn về việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star do Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold công bố nêu trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm./.