Skip to main content

Cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để bán tài liệu tập huấn kiến thức về ATTP