Skip to main content

CHI BỘ CHI CỤC ATVSTP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

 

          Ngày 28 tháng 2 năm 2020, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với chủ đề “Đoàn kết tập trung trí tuệ tập thể, phát huy tính năng động và sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ thời kỳ 2020-2022”.

1

         Đại hội của Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ. Tại Đại hội chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, và bầu ra cấp ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022. Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Tại Đại hội  Chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022.

         Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, cấp ủy Chi bộ Chi cục ATVSTP nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 02 đồng chí; trong đó đồng chí Phạm Công Anh được bầu làm Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 07/07 phiếu, đạt 100%; đồng chí Hoàng Văn Hà được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Phạm Cônh Anh hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Chi cục ATVSTP nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

                                                                      

2

                       Đảng viên Chi bộ Chi cục ATVSTP

 

       Ra mắt Chi ủy Chi bộ Chi cục ATVSTP nhiệm kỳ 2020-2022.

3

Nguyễn Nam Dũng-Chi cục ATVSTP