Skip to main content

Chi cục ATVSTP tăng cường kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018

         Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-BCĐ ngày 04/7/2018 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018 và công văn số 1516/SYT-NVY ngày 28/9/2018 của Sở Y tế về việc Đảm bảo Y tế và bố trí lực lượng tham gia diễu hành Đại hội Thể dục thể thao năm 2018; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xây dựng kế hoạch Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018, thành lập Đoàn kiểm tra giám sát và Tổ thường trực bảo đảm ATTP phục vụ Đại hội.

        Từ ngày 10/10/2018, Đoàn kiểm tra giám sát của Chi cục đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, trong đợt này sẽ tập trung kiểm tra giám sát các cơ sở có đại biểu, đoàn vận động viên tham dự Đại hội ăn uống, các cơ sở dịch vụ ăn uống gần Sân vận động Đông Kinh.

1

Đoàn kiểm tra, giám sát thử test nhanh tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

         Đoàn kiểm tra, giám sát đã kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý; kiểm tra thực hành vệ sinh cơ sở, vệ sinh cá nhân; nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm và kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thử test nhanh lugols bát, đĩa; thử test nhanh hàn the, foocmol trong bún và mọc thịt lợn.

          Các cơ sở được kiểm tra, giám sát đã được tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định chung về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và đã nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra, giám sát./.