Skip to main content

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Hội Đông y tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức ATVSTP

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-HĐY ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn về phối hợp đồng tổ chức hội nghị tâm đắc kế thừa cây thuốc quý, kết hợp tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 21/8/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp cùng Hội Đông y tỉnh, Hội Đông y thành phố tổ chức Hội nghị Tuyên truyền kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cán bộ, hội viên Hội Đông y trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

1

Trong thời gian Hội nghị, trên 100 cán bộ, hội viên Hội Đông y trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã được phổ biến các kiến thức trong quản lý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm như các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gồm Luật ATTP; Nghị định số 15/2018 của Chính phủ; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Cách chẩn đoán, xử trí và phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, Lợi ích của thực phẩm an toàn và tác hại của thực phẩm không an toàn đối với đời sống con người và những hệ lụy...

Đây là những kiến thức cơ bản để các cán bộ, hội viên Hội Đông y nắm được những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm. Từ đó, áp dụng trong thực tiễn tại cơ sở, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn.