Skip to main content

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020

Ngày 02/03/2020 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của Chi cục đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản suất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020”.

1

Sản phẩm nước uống đóng chai đã và đang phát triển khá phong phú tuy nhiên chưa được kiểm soát chặt chẽ nên có khá nhiều loại không đảm bảo chất lượng ATVSTP trên thị trường. Tại Lạng Sơn, hiện nay đang có 44 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình hoạt động với quy mô nhỏ lẻ là chính Kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2019 cho thấy cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ phần lớn là lạc hậu. Do đó chất lượng nước uống đống chai hiện nay đang còn phụ thuộc rất nhiều vào sự đầu tư của các chủ cơ sở để thay đổi quy trình thiết bị theo hướng tự động hóa, ngoài ra còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức vệ sinh của người trực tiếp sản xuất. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm có bức tranh toàn cảnh về vấn đề này để làm cơ sở xây dựng các giải pháp có tính khả thi cho công tác quản lý ATVSTP đối với sản phẩm nước uống đóng chai, Chi cục đã triển khai đề tài nghiên cứu "Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020”  với  hai mục tiêu sau:

1. Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

2. Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất nước đóng, đóng bình tại tỉnh Lạng Sơn.

        Sau khi nghe Bs CKII Phạm Công Anh- Chi cục trưởng, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 các ủy viên phản biện của Hội đồng đã nghe phần giải trình của nhóm nghiên cứu và đánh giá cao ý nghĩa của đề tài về giá trị khoa học cũng như ứng dụng của nghiên cứu vào thực tiễn hiện nay đối với công tác quản lý ATTP tại tỉnh Lạng Sơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về ATTP, chủ động áp dụng có hiệu quả biện pháp phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và phòng chống NĐTP.

          Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu đã bỏ phiếu đánh giá kết quả đề cương đề tài. Kết quả kiểm phiếu đánh giá kết quả đề tài đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được đánh giá, xếp loại: Xuất sắcvà giao cho nhóm nghiên cứu thực hiện.

 

Nguyễn Nam Dũng, Chi cục ATVSTP