Skip to main content

Cục An toàn thực phẩm ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe