Skip to main content

Cụm thi đua số 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 20/12/2020, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 3-Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết có đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế và các đại biểu của 8 đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Năm 2020, công tác TĐ-KT của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở phát động thi đua của Cụm, các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm được lồng ghép với các cuộc phát động thi đua lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành Y tế nên đã phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ mỗi tập thể, cá nhân trong Cụm ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.Đặc biệt trong năm 2020, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đã được các đơn vị trong Cụm tích cực tham gia hưởng ứng và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, điển hình như: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa. Bên cạnh đó, phong trào nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động đã được các đơn vị trong Cụm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Tại hội nghị tổng kết các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã bỏ phiếu suy tôn các đơn vị tiêu biểu để đề nghị Hội đồng TĐKT Sở Y tế xét duyệt, trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm-đơn vị Nhất Cụm thi đua, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Chi cục Dân số và KHH gia đình-đơn vị Nhì Cụm thi đua, tặng Giấy khen của Sở Y tế cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế-Đơn vị xếp thứ 3 Cụm thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận các kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua số 3, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, có các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

1

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị cũng đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trong Cụm và bầu ra đơn vị Cụm trưởng, Phó trưởng Cụm năm 2021 là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Cụm Trưởng) và Trường Cao đẳng Y tế (Phó trưởng Cụm)./.

 

Mã Thị Hiền-Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm