Skip to main content

Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 họp phổ biến và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên

 

          Sáng ngày 07/01/2019, tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngànhtheo Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 04/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019  đã tổ chức họp phổ biến, thống nhất nguyên tắc làm việc và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành.

         

1

          Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Nam Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP, Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 04/01/2019 và đồng chí Vi viết Thịnh, Chánh thanh tra Chi cục ATVSTP, thành viên đoàn kiểm tra đã thông qua kế hoạch số 13/KH-ĐKTrLN ngày 05/01/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về Kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Kỷ Hợi và mùa Lễ Hội Xuân năm 2019.

          Các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận về phương pháp tiến hành kiểm tra, nguyên tắc làm việc; sự phối hợp giữa các thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành.

          Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh sẽ bắt đầu kiểm tra từ ngày 08/01/2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định.

Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP