Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

Ngày 30/12/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tổng kết công tác công đoàn 2020 và phương hướng hoạt động 2021, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tài chính công khai năm 2020. Tổng hợp những ý kiến góp ý để hoàn thiện cho quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2021 của Chi cục.

1

Ông Phạm Công Anh - Chi cục trưởng trình bày

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC năm 2020.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 đề ra. Tập thể Chi cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn đạt công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 100% cán bộ công chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 100% đoàn viên công đoàn tham gia phong trào thi đua; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Chi cục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự"; “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2020.

2

Chi cục trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Nam Dũng-Phó Chi cục trưởng-Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và cùng với ông Phạm Công Anh-Chi cục trưởng ký kết giao ước thi đua năm 2021./.

 

Mã Thị Hiền-Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm