Skip to main content

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020

Ngày 19/01/2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Y tế, cùng toàn thể công chức, người lao động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Nam Dũng-Phó Chi cục trưởng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận của các đồng chí đại diện cho các phòng chuyên môn của Chi cục về các tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện tốt công tác bảo đảm  an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

2

Đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở Y tế và sự lãnh đạo của Chi bộ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đạt hiệu quả cao. 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hẹn, đúng hẹn.  Tập thể Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã được Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Y tế trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị được suy tôn xếp thứ Nhất cụm thi đua số 3 trực thuộc Sở Y tế. Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen cho 01 tập thể (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) và 01 cá nhân (đồng chí Phạm Công Anh-Chi cục trưởng), 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 100% các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và chúc mừng các kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, để có các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

 

Mã Thị Hiền-Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn