Skip to main content

Kết quả Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

          Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-ATTP ngày 12/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn về Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, từ ngày 07/5/2019 Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện Văn Quan, Lộc Bình, Bắc Sơn.

         

1

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

         Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra được 24 cơ sở thực phẩm, trong đó có 02 cơ sở sản xuất, 04 bếp ăn tập thể và 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.Bên cạnh các nội dung được kiểm tra như: hồ sơ hành chính, pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ; kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và thực hành vệ sinh tại cá nhân, vệ sinh cơ sở; Đoàn đã thử Test Lugols bát, đĩa, dụng cụ tại 20 cơ sở thực phẩm, kết quả 100% đạt. Lấy 07 mẫu thực phẩm trong đó có 02 mẫu nước uống đóng chai, 01 mẫu nước đá dùng liền, 02 mẫu thịt và 02 mẫu rau để kiểm nghiệm kiểm tra chất lượng thực phẩm. Đến nay, đã có kết quả kiểm nghiệm đạt của 03 mẫu là nước uống đóng chai và nước đá dùng liền. Trong số 24 cơ sở thực phẩm được kiểm tra đợt này, có 08 cơ sở còn tồn tại, vi phạm. Trong đó có vi phạm chủ yếu về thực hành vệ sinh cá nhân của người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 cơ sở trên với tổng số tiền xử phạt là 20.000.000 đồng./.

 

Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP Lạng Sơn