Skip to main content

Kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BCĐ ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập được 203 đoàn, trong đó: 02 đoàn chuyên ngành (Chi cục QLTT; Chi cục QLCLNLS vàTS); 01 đoàn liên ngành tuyến tỉnh, 12 đoàn liên ngành tuyến huyện (huyện Cao Lộc thành lập 02 đoàn kiểm tra), 188 đoàn liên ngành tuyến xã, phường, thị trấn; Các đoàn đã thanh tra, kiểm tra 4.933/6.964 cơ sở. Số cơ sở vi phạm bị xử lý 291 cơ sở (trong đó: Phạt cảnh cáo 22 cơ sở; nhắc nhở 257 cơ sở; 10 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm; 02 cơ sở phải đóng cửa) với tổng số tiền phạt là 162.650.000,đ. Trong quá trình thanh kiểm tra các đoàn tiến hành lấy 319 mẫu thực phẩm các loại (Trong đó 02 mẫu giò, chả kiểm nghiệm định tính bằng tets kiểm tra nhanh hóa học có chứa Hàn the, 40 mẫu kiểm nghiệm định tính bằng tets kiểm tra nhanh vi sinh có chứa E.Coli; 08 mẫu kem và nước đá kiểm nghiệm định tính bằng tets kiểm tra nhanh vi sinh có chứa Coliforms); 269 mẫu kiểm nghiệm định lượng (E.coli; Coliforms; Salmonella, Phẩm màu,  Axit Sorbic và axit benzoic; TSBTNM-M; Định tính H2S; Đính tính NH3 phản ứng Êbe, Axit vô cơ, Methanol) …đạt yêu cầu.

Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy: Vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm ở các xã vùng sâu, vùng xa còn bán một số loại hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng… chưa chấp hành việc đảm bảo điều kiện VSATTP, chưa đăng ký xác nhận kiến thức ATTP, chưa khám sức khoẻ định kỳ theo quy định. Số cơ sở vi phạm sau khi được các đoàn, đội thanh tra, kiểm tra liên ngành xử lý, đều nhận thấy rõ các hành vi vi phạm và cam kết sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả, sửa chữa.

Trong "Tháng hành động vì ATTP"  năm 2017 trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Tin bài

                                                                           BS. Phạm Thanh Hồng

                                                                                 Chi cục ATVSTP