Skip to main content

Kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trong các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 590/SYT-NVYngày 27/3/2020 của Sở Y tế về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp các sự kiện hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện Tràng Định kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Trên địa bàn huyện Tràng Định sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); khánh thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận 06 xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và điểm du lịch về nguồn. Hoạt động Kỷ niệm sẽ được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với số lượng đại biểu, khách mời lên tới 300 người, vì vậy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Đoàn kiểm tra, giám sát đã kiểm tra 05 cơ sở thực phẩm trong đó có 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 02 cơ sở sản xuất, các cơ sở này sẽ cung cấp thực phẩm, tổ chức nấu ăn cho đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm.

1

Kiểm tra, giám sát tại cơ sở sản xuất Thạch đen

Đoàn kiểm tra, giám sát đã yêu cầu các cơ sở thực phẩm chú trọng công tác thực hành vệ sinh trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm soát nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào và chấp hành hoạt động kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn. Đoàn đã lấy 02 mẫu Thạch đen gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm./.

Dương Hải Vân, Chi cục ATVSTP