Skip to main content

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn phục vụ đối tượng cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện công văn số 1567/SYT-NVY ngày 10/7/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khách sạn, nhà nghỉ tham gia cơ sở cách ly tập trung của tỉnh có thu phí.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 322/QĐ-ATTP, ngày 10/7/2020 về việc kiểm tra,giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn phục vụ đối tượng cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 khách sạn, nhà nghỉ tham gia cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và 03 nhà hàng cung cấp xuất ăn sẵn cho các đối tượng cách ly tập trung trong phòng chống COVID-19, công tác  kiểm tra, giám sát bao gồm các nội dung:  Nguồn gốc thực phẩm, chất lượng của thực phẩm; Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo quy định; Lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm; Việc thực hiện các quy định khác của Pháp luật có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm ( Hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, điều kiện về con người tham gia chế biến thực phẩm); Các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Công văn số 806/ATTP-NĐTT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 692/SYT-NVY ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Sở Y tế về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19.

1

Kết quả cho thấy tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn phục vụ đối tượng cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19 đều đảm bảo các điều kiện về vệ sinh cá nhân, trang thiết bị dụng cụ, vệ sinh môi trường, bảo quản vận chuyển  thực phẩm, chia thức ăn, nước sạch, lưu mẫu thức ăn… thực hiện đúng theo quy định.

                                              Tin, ảnh: BS. Phạm Thanh Hồng -Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn