Skip to main content

Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các huyện năm 2019

         Thực hiện kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 30/10/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố.     

         Từ ngày 26-28/11/2019, Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 đối với Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập.

1

Đoàn kiểm tra, giám sát  làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Đình Lập

          Tại các buổi kiểm tra, giám sát, Đoàn tập trung kiểm tra, giám sách các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; kiểm tra việc triển khai thực hiện các các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm; việc hướng dẫn, UBND xã, phường, thị trấn, phân công công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm...

          Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập cũng đã nêu một số khó khăn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm như: Thiếu nhân lực sau khi Phòng Y tế được sáp nhập vào Văn phòng, HĐND và UBND huyện, thành phố; công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên môn về ATTP; khó khăn trong giải ngân kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; tuyến xã chưa được phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; việc vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xác nhận kiến thức VSATTP và khám sức khỏe định kỳ còn khó khăn do quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ; việc xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm còn hạn chế, chủ yếu là nhắc nhở, vận động khắc phục nên chưa mang tính răn đe...

          Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập có một số kiến nghị đối với Đoàn kiểm tra, giám sát như: hướng dẫn thực hiện kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số phân bổ cho tuyến huyện hàng năm; đề nghị cấp có thẩm quyền cấp kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho tuyến xã; tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo về VSATTP tuyến xã, phường, thị trấn về công tác quản lý, thanh, kiểm tra VSATTP; đề nghị ngành Công thương xem xét phân cấp, cấp giấy xác nhận kiến thức VSATTP cho tuyến huyện, thành phố…

          Sau khi nghe Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập báo cáo tình hình công tác đảm bảo an  toàn thực phẩm 11 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn. Đoàn đánh giá cao về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập. Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện đã thực hiện đầy đủ nội dung, quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, qui chế, kế hoạch và báo cáo hoạt động… Tuy nhiên Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập cần bổ sung số liệu tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra vào báo cáo, nên phối hợp giữa 3 ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các ngành nên xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm về sản xuất cung cấp thực phẩm an toàn của từng ngành.

          Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế Trưởng đoàn, kiến nghị Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 11 tháng đầu năm 2019, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phối hợp. Thực hiện đúng các quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

 

                                                                     Hoàng Hà – Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn