Skip to main content

Kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-ATTP ngày 07/8/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019, từ ngày 27/8/2018 Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong đợt này Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu.

1

          Kiểm tra thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tập trung kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất; kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và thực hành vệ sinh tại cá nhân, vệ sinh cơ sở. Đoàn đã lấy 07 mẫu gồm 04 mẫu bánh nướng, 01 mẫu bánh dẻo, 01 mẫu bánh gối và 01 mẫu bánh gato để kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm. Trong thời gian tiếp theo, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch đã ban hành./.

                                                       Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP Lạng Sơn