Skip to main content

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-ATTP ngày 31/8/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018, từ ngày 12/9/2018 Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

         

1


          Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 05 cơ sở sản xuất bánh trung thu, trong đó đã tập trung kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất; kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và thực hành vệ sinh tại cá nhân, vệ sinh cơ sở. Đoàn đã lấy 08 mẫu gồm 05 mẫu bánh nướng và 03 mẫu bánh dẻo để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Trong thời gian tiếp theo, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Chi Lăng, Cao Lộc và Tràng Định./.

                                                       Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP Lạng Sơn