Skip to main content

Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Chiều 18-4, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

            Dự buổi lễ còn có các đồng chí Dương Xuân Huyên phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế cùng hơn 400 cán bộ công chức, viên chức, học sinh, đoàn viên, thanh niên, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

1

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
tại Lễ phát động ATTP năm 2019

            Tại tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua, công tác đảm bảo VSATTP luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, công tác thanh tra, kiểm tra giám sát được tăng cường triển khai ngắm kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm về ATTP. Công tác tuyên truyền, vận động, giám sát được đẩy mạnh với sự vào cuộc tích cực của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm về ATTP của các chủ thể liên quan nhất là các cơ sở, tổ chức, cá nhân cung ứng thực phẩm, dịch vụ và người tiêu dùng . Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác đảm bảo ATTP còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đó là tình trạng vi phạm pháp luật về ATTP còn phổ biến, thực phẩm không rõ nguồn gốc suất xứ vẫn còn lưu thông trên thị trường.

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa 06 giải pháp và yêu cầu Các cấp, các ngành các tổ chức chính trị- xã hội và các cơ quan truyền thông tăng cường công tác phối hợp trong giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, trung thực về vấn đề ATTP. Gắn trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan quản lý để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho ATTP. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là bếp ăn tập thể. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường phối hợp tuyên truyền với nhiều hình thức và đa dạng về ATTP. Tăng cường giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nêu cao trách nhiệm đối với cộng động xã hội trong việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

2

Sau buổi Lễ, lực lượng đoàn viên tham gia diễu hành tuyên truyền nội dung thông điệp của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019.

Phạm Thanh Hồng-Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn