Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế thôn bản huyện Văn Quan

Trong 2 ngày 28 và 29/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 60 cán bộ phụ trách chương trình là nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn huyện Văn Quan.

1

Lãnh đạo Chi cục ATVSTP khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; một số vấn đề cơ bản về lấy mẫu kiểm tra, thanh tra; Ngộ độc thực phẩm và các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; mười nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm,…

Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, phụ trách, từ đó, áp dụng linh hoạt, có hiệu quả các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm một cách khoa học, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.