Skip to main content

Tiến hành thanh tra chuyên ngành trong quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng và kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm

   Thực hiện kế hoạch số 468/KH-ATTP ngày 02/11/2017 về Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.

        Trong thời gian từ ngày 06/11-07/12/2017 Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh, kiểm tra 03 đợt, được tổng số 44 cơ sở, trong đó có: 19 cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng (Tại các quầy thuốc); 18 cơ sở sản xuất bánh mì, bánh ngọt, bánh gatô; 06 cơ sở sản xuất bún, bánh phở và 01 cơ sở kinh doanh nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

        Đối với 19 cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, bên cạnh các nội dung thanh, kiểm tra theo kế hoạch, đoàn thanh tra chuyên ngành đã rà soát các sản phẩm thực phẩm theo các Quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn, các Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa và Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm. Kết quả cho thấy, các cơ sở được thanh, kiểm tra đều không kinh doanh các sản phẩm thực phẩm này.

a

Hình ảnh: Đoàn thanh tra chuyên ngành làm việc  với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng

Trong quá trình thanh, kiểm tra đoàn thanh tra chuyên ngành tiến hành lấy 04 mẫu (02 mẫu bánh phở và 02 mẫu bún) để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về Coliforms và Focrmon. Kết quả: 04/04 mẫu (100,0%) đạt yêu cầu các chỉ tiêu được chỉ định. Bên cạnh đó đã phát hiện 11/44 cơ sở (chiếm 25%) vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm như: không đảm bảo quy định về khoảng cách an toàn đối với nguồn ô nhiễm hoặc các yếu tố gây độc hại khác; không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định; sử dụng người lao động không mang, mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định; vi phạm quy định về thực hành ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; vi phạm các quy định về khám sức khỏe;.... Trong 11 cơ sở vi phạm có 03 cơ sở sản xuất bún, bánh phở và 08 cơ sở sản xuất bánh mì, bánh ngọt, bánh gatô. Đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 9.600.000 đồng.

Kết quả thanh, kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, còn một số cơ sở nhận thức và hiểu biết về các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực an toàn thực phẩm còn hạn chế. Đoàn thanh tra chuyên ngành đã yêu cầu các cơ sở cam kết khắc phục những tồn tại và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tin ảnh và bài

Dương Hải Vân

Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn