Skip to main content

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-ATTP ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019.

Từ ngày 17/6/2019 đến tháng 7/2019 đoàn kiểm tra hậu kiểm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Văn phòng HĐND-UBND các huyện , thành phố đã kiểm tra 69 cơ sở sản xuất thực phẩm có công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm còn hiệu lực và bản tự công bố, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

1

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở sản xuất thực phẩm

Trong đó có 69/69 cơ sở được kiểm tra hậu kiểm về hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đều đáp ứng được yêu cầu của quy định. Đoàn hậu kiểm đã tiến hành lấy 47 mẫu thực phẩm gửi đơn vị kiểm nghiệm được Bộ Y tế công nhận đủ năng lực kiểm nghiệm và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Kết quả 02/04  mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật không đạt, đoàn đã xử phạt số tiền 2.000.000 đồng. Trong thời gian tiếp theo đoàn kiểm tra hậu kiểm của Chi cục tiếp tục kiểm tra các địa phương còn lại và sau khi có kết quả kiểm nghiệm của đơn vị kiểm nghiệm được Bộ Y tế công nhận sẽ tiến hành đánh giá và xử lý theo quy định của Pháp luật về an toàn thực phẩm.

                                                            Tin và ảnh:  BS. Phạm Thanh Hồng

                                                                 Chi cục ATVSTP Lạng Sơn