Skip to main content

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2020; Quyết định số 3340/QĐ-SYT ngày 12  tháng 12 năm 2019 của Sở Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra Y tế năm 2020.

Từ ngày 03/3/2020, đoàn kiểm tra hậu kiểm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố đã thực hiện kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

1

Kiểm tra hậu kiểm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

 

Công tác hậu kiểm năm 2020 sẽ tập trung kiểm tra, hậu kiểm các sản phẩm thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trong đó, chú trọng kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm; nguồn gốc, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh khu vực sản xuất, chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra hậu kiểm đã chú trọng công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Tính đến ngày 11/3/2020, Đoàn kiểm tra hậu kiểm đã kiểm tra được 19 cơ sở thực phẩm trong đó có 15 cơ sở sản xuất, 02 cơ sở chế biến, 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đã lấy 18 mẫu thực phẩm, gồm: 08 mẫu nước uống đóng chai, bình; 04 mẫu nước đá dùng liền; 02 mẫu rượu; 01 mẫu chè và 03 mẫu bánh ngọt để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thực phẩm.Trong thời gian tiếp theo, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra hậu kiểm các cơ sở theo kế hoạch được phê duyệt./.

 

Dương Hải Vân, Chi cục ATVSTP Lạng Sơn