Skip to main content

Triển khai Kiểm tra liên ngành trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

         Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020, từ ngày 27/4/2020 Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

         

2

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở sản xuất bánh phở

          Ngày đầu tiên kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Mặc dù, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thực phẩm, tuy nhiên các cơ sở thực phẩm hoàn toàn tin tưởng dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ sớm được khôi phục.

          Song song với công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực phẩm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo hướng dẫn của các ngành chức năng. Đặc biệt, là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố đã được Đoàn kiểm tra hướng dẫn chi tiết các nội dung Công văn số 965/ATTP-NĐTP ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm và Đoàn kiểm tra đã phô tô Công văn số 965/ATTP-NĐTP cho từng cơ sở để thực hiện.

          Trong ngày đầu kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lấy 08 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng. Trong đó,  có 03 mẫu giò, 03 mẫu chả, 01 mẫu bún và 01 mẫu bánh phở. Thời gian tiếp theo, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc, Chi Lăng và Hữu Lũng.

 

Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP Lạng Sơn