Skip to main content

Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ Bờ Sông

Ngày 27/6/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi truyền thông lưu động kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ Bờ Sông, thành phố Lạng Sơn. Tham gia buổi truyền thông có đại diện lãnh đạo, các phòng ban của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và hơn 300 tiểu thương đang kinh doanh tại điểm chọ Bờ Sông và chợ Đông Kinh.

2

Tại buổi truyền thông này, bà con tiểu thương cùng các vị đại biểu đã được chuyên viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn trao đổi các nội dung kiến thức về đảm bảo àn toàn vệ sinh thực phẩm như: cách lựa chọn thực phẩm, bảo quản thực phẩm và chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn; một số quý định của Nhà nước về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của bà con tiểu thương về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn của gia đình, góp phần thực hiện phòng chống ngộ độc có hiệu quả.

1

Cũng tại buổi truyền thông này, các hội viên Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã đến từng quầy hàng buôn bán thực phẩm để cấp phát tờ rơi, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe của người tiêu dùng.