Skip to main content

Danh sách điện thoại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

 

STT

Họ và tên

Vị trí công tác

ĐT. phòng

Ghi chú

I

Phạm Công Anh

Chi cục trưởng

6.255.288

 

II

Nguyễn Nam Dũng

Phó Chi cục trưởng

6.256.311

 

III

Phòng Hành chính-Tổng hợp

1

Hoàng Văn Hà

Trưởng phòng

6.250.310

 

2

Mã Thị Hiền

Chuyên viên

6.250.076

 

3

Vi Lê Lợi

Kế toán

6.251.060

 

4

Đặng Khánh Huy

Bảo vệ

6.256.307

 

5

Lưu Thế Trình

Lái xe

6.256.307

 

IV

Phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm

1

Phạm Thanh Hồng

Trưởng phòng

6.256.309

 

2

Trần Thị Vân Yến

Chuyên viên

6.256.309

 

V

Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm

1

Trần Thanh Thủy

Phó trưởng phòng

6.256.308

 

2

Triệu Thị Hằng

Chuyên viên chính

6.256.308

 

3

Tô Huyền My

Cán sự

6.256.308

 

VI

Phòng Thanh tra

1

Vi Viết Thịnh

Chánh thanh tra

6.256.312

 

2

Dương Hải Vân

Chuyên viên

6.256.312