Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 April 2023
STT Tên sản phẩm tự công bố Tên cơ sở/doanh nghiệp tự công bố Địa chỉ Số tự công bố Ghi chú
  NĂM 2018        
1 Nước uống đóng chai LAVISH Công ty TNHH MTV Ngân Sơn Ngã 3 Pò Há, Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 06/NS/2018  
2 Nồi bằng sắt mạ, INOX Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 10/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
3 Bình đựng nước, ca, cốc bằng sắt mạ, INOX Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 22 /THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
4 Cối xay thịt bằng gang (hợp kim gang) Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 25/ THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
5 Bát bằng sắt mạ, inox, bát có ruột bằng inox (vỏ ngoài bằng nhựa) Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 21/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
6 Bao bì thực phẩm: Ống hút bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 16/CBVN-CBHQ/2018  
7 Bao bì thực phẩm: Đĩa bằng sứ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 09/CBVN-CBHQ/2018  
8 Bao bì thực phẩm: Ly thủy tinh Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 15/CBVN-CBHQ/2018  
9 Xóc phở bằng sắt mạ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 35/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
10 Cặp lồng bằng sắt mạ, inox, cặp lồng ruột bằng inox (có vỏ ngoài bằng nhựa) Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 24/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
11 Bao bì thực phẩm: Rổ bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 17/CBVN-CBHQ/2018  
12 Bao bì thực phẩm: Cốc bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 08/CBVN-CBHQ/2018  
13 Bao bì thực phẩm: Lọ đựng thực phẩm bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 14/CBVN-CBHQ/2018  
14 Muôi, thìa (muỗng) bằng sắt mạ, inox Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 08/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
15 Bao bì thực phẩm: Cốc giấy Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 07/CBVN-CBHQ/2018  
16 Bao bì thực phẩm: Bình đựng nước bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 06/CBVN-CBHQ/2018  
17 Bao bì thực phẩm: Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 12/CBVN-CBHQ/2018  
18 Bao bì thực phẩm: Đĩa thủy tinh Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 10/CBVN-CBHQ/2018  
19 Bao bì thực phẩm: Bát (tô) bằng sứ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 01/CBVN-CBHQ/2018  
20 Rổ, rá bằng sắt mạ, rổ rá sắt mạ (có vỏ bằng nhựa) Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 17/ THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
21 Chảo rán bằng sắt mạ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 20/ THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
22 Vắt cam bằng sắt mạ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 33/ THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
23 Phin pha cà phê bằng sắt mạ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 31/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
24 Dĩa (nĩa), đũa bằng sắt mạ, inox Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 26/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
25 Ấm pha trà bằng sắt mạ, inox Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 20/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
26 Vỉ xôi bằng sắt mạ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 15/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
27 Thìa, muỗng bằng sứ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 32/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
28 Bao bì thực phẩm: Bình (lọ) bằng thủy tinh Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 05/CBVN-CBHQ/2018  
29 Đũa bằng tre Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 28/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
30 Nồi bằng sứ, nắp bằng thủy tinh Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 30/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
31 Khay, hộp đựng mứt kẹo bằng sứ Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 19/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
32 Bao bì thực phẩm: Dụng cụ vắt cam bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 19/CBVN-CBHQ/2018  
33 Bao bì thực phẩm: Thìa, nĩa (muỗng) bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 18/CBVN-CBHQ/2018  
34 Bao bì thực phẩm: Bát bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 02/CBVN-CBHQ/2018  
35 Bao bì thực phẩm: Đũa bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 11/CBVN-CBHQ/2018  
36 Bao bì thực phẩm: Khuôn (khay) làm đá làm kem bằng nhựa Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 13/CBVN-CBHQ/2018  
37 Khay, hộp đựng mứt kẹo bằng nhựa PP  Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 37/THIÊN PHÚ PHÁT/2018  
38 Bao bì thực phẩm: Bát bằng thủy tinh Công ty TNHH XNK Quốc tế Thiên Phú Phát Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 03/CBVN-CBHQ/2018  
39 Nước đá dùng liền Phương Đông CS XS nước uống ĐC, nước đã DL Phương Đông Thôn Đồng Bục, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 02/NĐ-PĐ/2018  
40 Nước uống đóng chai WANASA Hộ KD Lương Đình Quảng Khu 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 06/Wanasa/2018  
41 Nước uống đóng chai Hiếu Thảo Công ty TNHH Hiếu Thảo (Lương Văn Thống) Khu phố Tân Thanh II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 01/HT/2018  
42 Nước uống đóng chai TONA WATER Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai TONA WATER (Ngô Thị Ngà) Số 114, đường Tôn Thất Tùng, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 08/TONAWATER/2018 Từ ngày 21/11/2022 Cơ sở chuyển sang địa chỉ mới: Số 117 Tôn Thất Tùng, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
43 Nước đá dùng liền Minh Trưởng Hộ kinh doanh Lê Minh Trưởng Số 145 khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 03/NĐ-MT/2018  
44 Nước đá dùng liền LANI Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền LANI (Hoàng Thị Xâm). Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 01/NĐDLLANI/2018  
45 Nước uống đóng chai HAJA Hộ kinh doanh Nông Phương Hà Số 158 đường Chùa Tiên, khối Văn Miếu, phường Chi Lăng, T.P Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 08/HAJA/2018  
46 Bình đựng nước giữ nhiệt nóng lạnh Kuangdi, model: K-5058. Công ty Cổ phần thương mại Nhị Thanh (Tô Ngọc Long) Số 45, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 01/NHITHANH/2018  
47 Nước uống đóng chai LANI Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền LANI (Hoàng Thị Xâm) Thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 01/NUĐCLANI/2018  
48 Bát lót thực phẩm bằng giấy Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Xuân Phúc (Bùi Việt Tân) Thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 01/XUANPHUC/2018  
49 Nước đá dùng liền Hùng Mèn Cơ sở sản xuất Đá sạch Hùng Mèn (Đinh Văn Hùng) Số 77, đường Thanh Niên, khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 17/HUNGMEN/2018 Cơ sở đề nghị thay đổi bổ sung thông tin trong hồ sơ tự công bố sản phẩm của CSSX đá sạch dùng liền Hùng Mèn xin chuyển nhượng từ ông Đinh Văn Hùng sang cho ông Nông Văn Cường và thay bằng số ĐT: 0385.952.891 từ ngày 19/9/2022
50 Nước đá dùng liền Chiến Hoa Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Chiến Hoa (Lương Văn Chiền) Số 87, khu II, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 03/NĐ-CHIẾN HOA/2018  
51 Nước uống đóng chai WAKAKA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai WAKAKA (Lý Văn Phúc) Số 15, ngõ 14, đường Nguyễn Du, khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 01/CSSXNUĐCWAKAKA/2018  
  NĂM 2019        
1 Nước uống đóng chai Quỳnh Anh Phạm Duy Dũng Thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 01/NUĐCQUỲNHANH/2019  
2 Đá sạch Bảo Ngọc Nguyễn Thị Thanh Số 111, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 01/NĐDLBẢONGỌC/2019  
3 Nước đá dùng liền WANASA Hộ kinh doanh Lương Đình Quảng Khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 08/ĐÁ-WANASA/2019  
4 Bát (âu) bằng thủy tinh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 01/CBVN-CBHQ/2019  
5 Hộp bằng thủy tinh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 02/CBVN-CBHQ/2019  
6 Bao bì thực phẩm: Bát (âu, tô) bằng sứ Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 03/CBVN-CBHQ/2019  
7 Bao bì thực phẩm: Bát bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 04/CBVN-CBHQ/2019  
8 Bao bì thực phẩm: Bình (lọ) bằng thủy tinh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 05/CBVN-CBHQ/2019  
9 Bao bì thực phẩm: Bình (lọ) bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 06/CBVN-CBHQ/2019  
10 Bao bì thực phẩm: Cốc giấy Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 07/CBVN-CBHQ/2019  
11 Bao bì thực phẩm: Đĩa bằng sứ Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 09/CBVN-CBHQ/2019  
12 Bao bì thực phẩm: Đũa bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 11/CBVN-CBHQ/2019  
13 Bao bì thực phẩm: Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 12/CBVN-CBHQ/2019  
14 Bao bì thực phẩm: Khay (khuôn) làm đá làm kem bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 13/CBVN-CBHQ/2019  
15 Nồi bằng sứ, nắp bằng thủy tinh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 15/CBVN-CBHQ/2019  
16 Bao bì thực phẩm: Ly (cốc) thủy tinh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 16/CBVN-CBHQ/2019  
17 Bao bì thực phẩm: Rổ bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 17/CBVN-CBHQ/2019  
18 Khay, hộp đựng mứt kẹo bằng nhựa PP Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 18/CBVN-CBHQ/2019  
19 Khay, hộp đựng mứt kẹo bằng sứ Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 19/CBVN-CBHQ/2019  
20 Bao bì thực phẩm: Thìa, nĩa (muỗng) bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 20/CBVN-CBHQ/2019  
21 Bao bì thực phẩm: Dụng cụ vắt cam bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 21/CBVN-CBHQ/2019  
22 Bao bì thực phẩm: Ống hút bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 22/CBVN-CBHQ/2019  
23 Đĩa (khay) bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 23/CBVN-CBHQ/2019  
24 Bộ ấm, chén (cốc) bằng sứ Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 24/CBVN-CBHQ/2019  
25 Thìa, muỗng bằng sứ Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 25/CBVN-CBHQ/2019  
26 Bao bì thực phẩm: Cốc bằng nhựa Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 26/CBVN-CBHQ/2019  
27 Đũa bằng tre Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc tế Thiên Phú Phát (Nguyễn Văn Phúc) Số 65, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 28/THIÊN PHÚ PHÁT/2019  
28 Nước đá dùng liền Sơn Hà Cơ sở sản xuất Đinh Sách nước lọc Sơn hà (Đinh Văn Sách) Khu 2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 666/ĐÁ ĐINH SÁCH/2019  
29 Nước uống đóng chai Sơn Hà Cơ sở sản xuất Đinh Sách nước lọc Sơn hà (Đinh Văn Sách) Khu 2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 88/NƯỚC ĐINH SÁCH/2019  
30 Lon đựng chè đỗ đen Công ty TNHH Ngọc Diệp (Nguyễn Xuân Định) Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 04/CT-NGỌC DIỆP/2019  
31 Lon đựng chè đỗ xanh Công ty TNHH Ngọc Diệp (Nguyễn Xuân Định) Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 05/CT-NGỌC DIỆP/2019  
32 Lon đựng cháo đậu xanh Công ty TNHH Ngọc Diệp (Nguyễn Xuân Định) Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 02/CT-NGỌC DIỆP/2019  
33 Lon đựng cháo nếp cẩm Công ty TNHH Ngọc Diệp (Nguyễn Xuân Định) Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 03/CT-NGỌC DIỆP/2019  
34 Lon đựng cháo sen Bát Bảo Công ty TNHH Ngọc Diệp (Nguyễn Xuân Định) Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 01/CT-NGỌC DIỆP/2019  
35 Nước đá dùng liền Phai Vệ Cơ sở sản xuất đá dùng liền Phai Vệ (Mai Thanh Châm) Số 1/1, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 06/ĐÁ PHAI VỆ/2019  
36 Nước uống đóng chai Hoa Mai Công ty TNHH MTV Hoa Mai (La Thị Hoa) Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 07/HOA MAI/2019  
37 Chất nhũ hóa - Glyceryl monostearate Công ty Cổ phần Phương Thảo Lạng Sơn (Nguyễn Bích Thủy) Số 259, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/PTLS/2019  
38 Nano Phycocyanin BLD 1 Công ty Cổ phần IO VIỆT - PHÁP (Nguyễn Phương Lan) Số 9, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 01/IQVP/2019 Từ ngày 10/11/2022 cơ sở xin rút sản phẩm ra khỏi danh mục đăng ký sản xuất tại xưởng.
39 Đá sạch Ngọc Bích Cơ sở sản xuất đá dùng liền Ngọc Bích (Hoàng Ngọc Bích) Tổ 3, Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/NĐDLNGỌCBÍCH/2019  
40 Phụ gia thực phẩm - chất làm ẩm hợp chất 811 - Muối hỗn hợp phốt phát Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 66/NLLS/2016  
41 Phụ gia thực phẩm - chất bảo quản hợp chất 6 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 88NLLS/2016  
42 Nước uống đóng bình Minh Quân Cơ sở sản xuất đá sạch, nước uống đóng bình Minh Quân (Hoàng Thị Ngọc Mai) Đường tránh khu tái định cư - Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 01/MQ/2019  
43 Nano Phycocyanin BLD 2 Công ty Cổ phần IO VIỆT - PHÁP (Nguyễn Phương Lan) Số 9, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/IQVP/2019 Từ ngày 10/11/2022 cơ sở xin rút sản phẩm ra khỏi danh mục đăng ký sản xuất tại xưởng.
44 Nước uống đóng chai Minh Quân Cơ sở sản xuất đá sạch, nước uống đóng bình Minh Quân (Hoàng Thị Ngọc Mai) Đường tránh khu tái định cư - Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 02/NUĐCMQ/2019  
45 Đá sạch Minh Quân Cơ sở sản xuất đá sạch, nước uống đóng bình Minh Quân (Hoàng Thị Ngọc Mai) Đường tránh khu tái định cư - Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 02/NĐDLMQ/2019  
46 Tháp đựng bia bằng nhựa Công ty TNHH Thái Hà Lạng Sơn (Giám đốc: Hoàng Thị Thuật) Số 8, lô LK.CS5, Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CBTH/2019  
47 Nước đá dùng liền HAJA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền HAJA Số 158, đường Chùa Tiên, phường Chi Lăng,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/NĐDLHAJA/2019  
48 Bát bằng sứ Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TALS-CBHQ/2019  
49 Bát bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/TALS-CBHQ/2019  
50 Bình thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 03/TALS-CBHQ/2019  
51 Bộ bình trà (ấm - chén) bằng sứ tráng men Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 04/TALS-CBHQ/2019  
52 Đĩa sứ Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 05/TALS-CBHQ/2019  
53 Đĩa thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 06/TALS-CBHQ/2019  
54 Đũa tre Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 07/TALS-CBHQ/2019  
55 Ly thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 08/TALS-CBHQ/2019  
56 Nồi đất có nắp bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 09/TALS-CBHQ/2019  
57 Lọ thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 10/TALS-CBHQ/2019  
58 Cốc thủy tinh Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 11/TALS-CBHQ/2019  
59 Cốc bằng sứ tráng men Công ty TNHH MTV Thuận An LS (Nguyễn Thị Thoa) Số 14, ngõ 123, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/TALS-CBHQ/2019  
60 Cốc giấy Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu An Bình Phát (Vũ Thị Lệ Thủy) Số 61, đường Trần Nhật Duật, phường Chi Lăng,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CBABP/2019  
61 Nước uống đóng chai Hà Anh Công ty CP MEKONG (Lê Hoàng Anh Văn) Số 45, Văn Vỉ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/MEKONG/2019  
62 Nước đá dùng liền Hà Anh Công ty CP MEKONG (Lê Hoàng Anh Văn) Số 45, Văn Vỉ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/MEKONG/2019  
63 Nước uống đóng chai Yến Ngọc Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Yến Ngọc (Hộ kinh doanh Nông Văn Sù) Thửa số 482, Thôn Đồng Én, Xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/YẾNNGỌC/2019  
64 Chế phẩm enzyme transglutaminase và maltodextrin Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CBNL/2019 Đã xin hủy hồ sơ tháng 4/2021 
65 Chai thủy tinh Công ty CP Tấn Trường Lộc (Hoàng Đức Thuần) Ô số 03,  dãy I, khu Tái định cư Tinh Dầu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CBTTL/2019  
66 Cốc Thủy tinh Công ty cổ phần LOGISTIC SÔNG HỒNG (Vương Thanh Hiểu) Số 39, Thác Mạ 5, khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TCBSH/2019  
67 Bình giữ nhiệt Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phương Bắc (Bùi Minh Kỳ) Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/CBPB/2019  
68 Nước uống đóng chai Trà Ký Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Công LS (Quan Tú Lan) Đường Hùng Vương, thôn Co Măn, xã Mai Pha,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 16/THÀNH CÔNG/2019  
69 Nước uống SNOMO Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Công LS (Quan Tú Lan) Đường Hùng Vương, thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 18/THÀNH CÔNG/2019  
70 Nước đá dùng liền Hoa Hồng Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Hoa Hồng (Nguyễn Thị Hồng) Số 111A, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/HOA HỒNG/2019  
71 Nước đá dùng liền AVILA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền AVILA (Nguyễn Đăng Thuận) Số 01, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/AVILA/2019  
72 Nước uống đóng chai Thành Phát Công ty TNHH Cầu Thịnh (Đàm Thiếu Đông) Thôn Cốc Cườm, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 05/CTTNHH CẦU THỊNH/2019  
73 Nước đá dùng liền Tân Thanh Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Tân Thanh - Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải Số 201, đường nhánh Nam Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/ĐÁ TÂN THANH/2019  
74 Chất nhũ hóa - Carrageenan Công ty Cổ phần Phương Thảo Lạng Sơn (Nguyễn Bích Thủy) Số 259, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/PTLS/2019  
75 Ly thủy tinh Công ty cổ phần LOGISTIC SÔNG HỒNG (Vương Thanh Hiểu) Số 39, Thác Mạ 5, khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/TCBSH/2019  
76 Nước uống tinh khiết C'ESTBON Doanh nghiệp tư nhân TÁM ANH LS (Nguyễn Văn Thành) Số 26A, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 68/TÁM ANH LS/2019  
77 Chai thủy tinh Công ty TNHH Huy Hoàng HTH (Lâm Đặng Huy) Số 19, phố Trưng Trắc, phường Chi Lăng,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TCBHTH/2019  
78 Khay bằng nhựa Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Hiền (Hoàng Thị Thu Hiền) Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CBHH/2019  
  NĂM 2020        
  Tên sản phẩm tự công bố Tên cơ sở/doanh nghiệp tự công bố Địa chỉ Số tự công bố Ghi chú
1 Cốc giấy nắp nhựa Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Trung Bảo Minh Số 44, đường Bắc Sơn, Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/CongtyTNHHThuongmaivaXuatnhapkhauVietTrungBaoMinh/2019  
2 Ống hút bằng nhựa Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Trung Bảo Minh Số 44, đường Bắc Sơn, Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/CongtyTNHHThuongmaivaXuatnhapkhauVietTrungBaoMinh/2020  
3 Nước uống đóng chai Núi Cha Núi Mẹ Mẫu Sơn Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Núi Cha Núi Mẹ Mẫu Sơn Thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/MẪU SƠN/2020  
4 Nước uống đóng chai AQua Hòa Phát Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/HTX/2020  
5 Nước uống đóng chai AQua Hòa Phát Chi nhánh Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát Thôn Thuận Lợi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/CNHTX/2020  
6 Nước uống đóng chai Đức Mạnh Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Đức Mạnh Thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 06/ĐỨC MẠNH/2019  
7 Bát thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TPVH-CBHQ/2020  
8 Bao bì thực phẩm: Bát bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/TPVH-CBHQ/2020  
9 Bao bì thực phẩm: Bát bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 03/TPVH-CBHQ/2020  
10 Bao bì thực phẩm: Bình bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 04/TPVH-CBHQ/2020  
11 Bao bì thực phẩm: Bình bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 05/TPVH-CBHQ/2020  
12 Bao bì thực phẩm: Lọ bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 06/TPVH-CBHQ/2020  
13 Bao bì thực phẩm: Cốc bằng giấy Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 07/TPVH-CBHQ/2020  
14 Bao bì thực phẩm: Đĩa bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 08/TPVH-CBHQ/2020  
15 Bao bì thực phẩm: Đũa bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 09/TPVH-CBHQ/2020  
16 Bao bì thực phẩm: Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 10/TPVH-CBHQ/2020  
17 Bao bì thực phẩm: Khay làm đá bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 11/TPVH-CBHQ/2020  
18 Nồi bằng sứ nắp bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/TPVH-CBHQ/2020  
19 Bao bì thực phẩm: Cốc thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 13/TPVH-CBHQ/2020  
20 Bao bì thực phẩm: Rổ bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 14/TPVH-CBHQ/2020  
21 Khay đựng mứt kẹo bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 15/TPVH-CBHQ/2020  
22 Khay đựng mứt kẹo bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 16/TPVH-CBHQ/2020  
23 Bao bì thực phẩm: Thìa bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 17/TPVH-CBHQ/2020  
24 Bao bì thực phẩm: Dụng cụ vắt cam bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 18/TPVH-CBHQ/2020  
25 Đĩa bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 20/TPVH-CBHQ/2020  
26 Bộ ấm chén bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 21/TPVH-CBHQ/2020  
27 Thìa bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 22/TPVH-CBHQ/2020  
28 Bao bì thực phẩm: Cốc bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 23/TPVH-CBHQ/2020  
29 Đũa bằng tre Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 24/TPVH-CBHQ/2020  
30 Chén bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 25/TPVH-CBHQ/2020  
31 Khay bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 27/TPVH-CBHQ/2020  
32 Bao bì thực phẩm: Lọ bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 28/TPVH-CBHQ/2020  
33 Cốc bằng sứ Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 29/TPVH-CBHQ/2020  
34 Bao bì thực phẩm: Bộ lọ bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 30/TPVH-CBHQ/2020  
35 Bao bì thực phẩm: Ly thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 31/TPVH-CBHQ/2020  
36 Bao bì thực phẩm: Bộ bình cốc thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 32/TPVH-CBHQ/2020  
37 Bao bì thực phẩm: Đĩa thủy tinh Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 33/TPVH-CBHQ/2020  
38 Bao bì thực phẩm: Ống hút bằng nhựa Công ty TNHH MTV Thiên Phú Vĩnh Hưng Số 35, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 19/TPVH-CBHQ/2020  
39 Nước uống đóng chai Trường Sa Hộ kinh doanh Bùi Quang Trung Số 4/4, Khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CSSX TRƯỜNG SA/2020  
40 Nước uống đóng chai SAMONICS Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Sơn Số 249, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TNHH SX TM AN SƠN/2020 Cơ sở thay dổi địa chỉ từ ngày 29/11/2022: Số 5-7, Tôn Thất Tùng, Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
41 Nước uống đóng chai Thành Phát Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Mai Pha Thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/MAI PHA/2020  
42 Nước đá dùng liền Mai Pha Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Mai Pha Thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/MAI PHA/2020  
43 Nước uống đóng chai Suối Nguồn Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Linh Lan Thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khanh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 05/CÔNGTYTNHHMTVLINHLAN/2020  
44 Nước uống đóng chai Lăng Ca Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Tuấn Đức Thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 06/CSSXTUANDUC/2020  
45 Màng bọc thực phẩm Công ty TNHH MTV TNT Lạng Sơn Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02/CBTNT/2020  
46 Lọ thủy tinh Công ty TNHH TM & DV Vận Tải Đức Bảo Khu kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị, thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/CBĐB/2020  
47 Nước uống đóng chai Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK Phú Hưng Số 316B, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn 01/CBXNK-PH/2020  
48 Nước uống đóng chai Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên KM 15+500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/CBXNK-TT/2020  
49 Nước uống đóng chai Quang Trung Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Quang Trung Ngõ 5, đường Hữu Nghị, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/QUANG TRUNG/2020  
50 Nước đá dùng liền Quang Trung Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Quang Trung Ngõ 5, đường Hữu Nghị, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 02/QUANG TRUNG/2020  
51 Nước đá dùng liền Mai Sao Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Ngọc Mai Thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 05/CSSXNGOCMAI/2020  
52 Nước uống đóng chai PUREWATER Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Ngọc Mai Thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 06/CSSXNGOCMAI/2020  
53 Nước đá dùng liền Thuận Chầm Hộ kinh doanh Chu Minh Thuận Thôn Nà Cáy, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 08/CSSXTHUANCHAM/2020  
54 Nước uống đóng bình VIVALA Chi nhánh thoát nước đô thị - Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn Đường Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 29/TNĐT/2020  
55 Nước uống đóng chai Thái Sơn.ĐL Công ty TNHH MTV Thái Sơn.ĐL Thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/THÁI SƠN/2020  
56 Nước khoáng Wahaha Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thanh Hà Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 2004/THANHHA/2020 Bổ sung hồ sơ
57 Nước uống đóng chai Trà Ký Hợp Tác Xã Thành Công Đường Hùng Vương, thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 06/HTXTHANHCONG/2020 Cơ sở tạm thời dừng hoạt động sản xuất kinh doanh  từ ngày 17/3/2022 
58 Nước uống đóng chai NAMIU Công ty TNHH MTV Ánh Vượng Thôn Bản Di, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 08/CTTNHH MTV ÁNHVƯỢNG/2020  
59 Nước uống đóng chai Chân Mây Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Chân Mây (HORIZON) Số 64, đường Chùa Tiên, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/CHÂN MÂY/2020  
60 Đá sạch dùng liền Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Thủy Thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 58/NĐDLNT/2020  
61 Nước uống đóng chai, bình Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Thủy Thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 68/NĐDLNT/2020  
62 Nước uống đóng chai ASUNA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai ASUNA Ngõ 277, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn 01/ASUNA/2020  
63 Nước uống đóng chai Wahaha Công ty TNHH MTV Huynh Thắm Số 91, đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 06/TNHH MTV HUYNH THẮM/2020  
64 Nước đá dùng liền Ngọc Hải Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Ngọc Cường Số 48B, đường Hùng Vương, Khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 05/CSSXNGOCMAI/2020  
65 Nước uống đóng chai HAIWALA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Ngọc Cường Số 48B, đường Hùng Vương, Khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 06/CSSXNGOCCUONG/2020  
66 Nước uống đóng chai Ngọc Linh Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Định Thôn Nà Tình, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/NUDDC Ngọc Linh/2020  
67 Nước uống đóng chai, đóng bình Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 02/HTX/2020  
68 Nước đá dùng liền Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát Thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/HTX/2020  
69 Nước uống đóng chai, đóng bình Chi nhánh Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát Thôn Đâu Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/CNHTX/2020  
70 Nước uống đóng chai Lan Sơn LS Công ty TNHH MTV Lan Sơn LS Ngõ 5B, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 01/LAN SƠN LS/2020  
71 Nước đá dùng liền Nguyên Du 688 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Nguyên Du Thôn Phai Sào, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 01/CSSXNGUYENDU/2020  
72 Nước uống đóng chai Nguyên Du 688 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Nguyên Du Thôn Phai Sào, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 02/CSSXNGUYENDU/2020  
73 Nước uống đóng chai Phát Lộc Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Khơi Nguồn Thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 06/CSSXKHOINGUON/2020  
74 Đá dùng liền Pha Lê Cơ sở sản xuất đá dùng liền Pha Lê Số 45, đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 01/ĐSPL/2020  
75 Nước tinh khiết Cestbon Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thanh Hà Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 2207/THANHHA/2020  
76 Phụ gia thực phẩm Chất làm dày - Carrageenan Công ty TNHH Ngọc Diệp 395 Số 393, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn 01/ND395/2020  
77 Phụ gia thực phẩm Chất nhũ hóa - Glyceryl monostearate Công ty TNHH Ngọc Diệp 395 Số 393, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn 02/ND395/2020  
78 Nước đá dùng liền Mộc Chi Hộ kinh doanh Hoàng Văn Mộc Số 120, khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 01/NĐDL Mộc Chi/2020  
79 Cốc thủy tinh kèm nắp nhựa và 01 ống hút nhựa Công ty TNHH Thương mại Hưng Thịnh Phát LS Số 197, đường Trục Chính, cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 01/THINHPHATLS/2020  
80 Nước đá dùng liền MILA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Mai Linh Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 01/CSSXMAILINH/2020  
81 Nước uống đóng chai MILA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Mai Linh Thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 02/CSSXMAILINH/2020  
82 Muỗng xới cơm kèm khay chống dính Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Quỳnh Anh 88 Số 168, đường Bắc Sơn, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 01/Quỳnh Anh/2020  
83 Nước uống đóng chai SUMINIC Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Hoàng Thanh Tới Số 468, đường Hùng Vương, thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 01/CSHOANGTHANHTOI/2020  
84 Hộp nhựa có nắp dùng đựng thực phẩm Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Quỳnh Anh 88 Số 168, đường Bắc Sơn, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 02/Quỳnh Anh/2020  
85 Khay đựng bánh kẹo bằng nhựa tổng hợp Công ty TNHH Thương mại Đạt Phát LS Thôn Háng Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/DaiPhat/2020  
86 Nước uống đóng chai GIGOLA Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai GIGOLA Thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 06/CSGIGOLA/2020  
87 Nước đá dùng liền Tuấn Tồ Hộ kinh doanh Lành Văn Cá Phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 08/CSSXKDTUANTO/2020  
88 Nước tinh khiết Cestbon Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thanh Hà Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 2109/THANHA/2020  
89 Nước đá dùng liền Tuấn Anh Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Tuấn Anh Thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 01/NĐDL Tuấn Anh/2020  
90 Cốc giấy Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thanh Hà Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 2311/THANHHA/2020  
91 Nước uống đóng chai NEWCENTURY Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Sơn Đ/c công ty: Số 249, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.
Đ/c sản xuất: Số 7, lô BT.D2, khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
02/TNHH SX TM AN SƠN/2020  
92 Nước uống đóng chai LASWATER Cơ sở sản xuất Đức Minh Ngách 46/266 đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 01/ĐỨC MINH/2020  
  NĂM 2021        
1 Bộ bát sứ 30 món Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Quỳnh Anh 88 Số 168, đường Bắc Sơn, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 01/QUYNHANH/2021  
2 Nước uống đóng chai NAMIU Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại dịch vụ Anh Thư Số nhà 189, khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 68/TNHH MTV SX TMDV Anh Thư/2021  
3 Nước uống đóng chai HAPPYWATER Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai HAPPYWATER Số nhà 205, đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 01/HÙNG HẠNH/2021  
4 Hộp nhựa đựng hạt ngũ cốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu An Phú Bình Số 166, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn. 01/An Phú Bình/2021  
5 Nước uống đóng chai LASVILLA Công ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương Số 177, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn. 01/TNHH MTV Trần Lệnh Thương/2021 Cơ sở dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nước uống Lasvilla từ ngày 21/3/2022 
6 Nước đá dùng liền LASVILLA Công ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương Số 177, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn. 02/TNHH MTV Trần Lệnh Thương/2021  
7 Bộ ấm pha trà Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu An Phú Bình Số 166, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn. 03/APB/2021  
8 Ống bằng chất liệu xenlulo làm vỏ xúc xích Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 01/CBHQ-CBNL/2021  
9 Vỏ xúc xích PVDC Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 02/TNHH TM NGỌC LONG LS/2021  
10 Nước uống đóng chai WHITE HORSE Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Bó Mạ Bản Mạ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 01/BÓ MẠ/2021  
11 Nước uống đóng chai, bình NATURE Công ty TNHH MTV Taxi tải Cường Thịnh Thôn Bản Bảm, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 68/CTTNHH MTV CƯỜNG THỊNH/2021  
12 Nước đá dùng liền NATURE Công ty TNHH MTV Taxi tải Cường Thịnh Thôn Bản Bảm, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 88/CTTNHH MTV CƯỜNG THỊNH/2021  
13 Bát sứ dung tích dưới 600ml Công ty TNHH MTV LED Sơn Lâm Số 9, đường Phùng Chí Kiên, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 001/SONLAM/2021  
14 Bát (tô) sứ dung tích từ 600ml đến dưới 3000ml Công ty TNHH MTV LED Sơn Lâm Số 9, đường Phùng Chí Kiên, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 002/SONLAM/2021  
15 Đĩa sứ nông lòng Công ty TNHH MTV LED Sơn Lâm Số 9, đường Phùng Chí Kiên, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 003/SONLAM/2021  
16 Đĩa sứ sâu lòng Công ty TNHH MTV LED Sơn Lâm Số 9, đường Phùng Chí Kiên, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 004/SONLAM/2021  
17 Bộ dụng cụ nấu ăn Công ty TNHH MTV LED Sơn Lâm Số 9, đường Phùng Chí Kiên, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 005/SONLAM/2021  
18 Bao bì thực phẩm: Bát bằng sứ Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 01/QTDH-CBHQ/2021  
19 Bao bì thực phẩm: Bát bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 02/QTDH-CBHQ/2021  
20 Bao bì thực phẩm: Bình bằng thủy tinh có nắp Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/QTDH-CBHQ/2021  
21 Bao bì thực phẩm: Bình bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 04/QTDH-CBHQ/2021  
22 Bao bì thực phẩm: Lọ bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 05/QTDH-CBHQ/2021  
23 Bao bì thực phẩm: Cốc bằng giấy Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 06/QTDH-CBHQ/2021  
24 Bao bì thực phẩm: Đĩa bằng sứ Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 07/QTDH-CBHQ/2021  
25 Bao bì thực phẩm: Đũa bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 08/QTDH-CBHQ/2021  
26 Bao bì thực phẩm: Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 09/QTDH-CBHQ/2021  
27 Khay làm đá bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 10/QTDH-CBHQ/2021  
28 Bao bì thực phẩm: Cốc thủy tinh Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 11/QTDH-CBHQ/2021  
29 Bao bì thực phẩm: Rổ bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 12/QTDH-CBHQ/2021  
30 Bao bì thực phẩm: Thìa bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 13/QTDH-CBHQ/2021  
31 Bao bì thực phẩm: Dụng cụ vắt cam bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 14/QTDH-CBHQ/2021  
32 Bao bì thực phẩm: Ống hút bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 15/QTDH-CBHQ/2021  
33 Đĩa bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 16/QTDH-CBHQ/2021  
34 Bộ ấm chén bằng sứ Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 17/QTDH-CBHQ/2021  
35 Thìa bằng sứ Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 18/QTDH-CBHQ/2021  
36 Cốc bằng sứ Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 19/QTDH-CBHQ/2021  
37 Đũa bằng tre Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 20/QTDH-CBHQ/2021  
38 Bao bì thực phẩm: Khay làm kem bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 21/QTDH-CBHQ/2021  
39 Lọ thủy tinh có nắp Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 22/QTDH-CBHQ/2021  
40 Bao bì thực phẩm: Cốc bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 23/QTDH-CBHQ/2021  
41 Bao bì thực phẩm: Bộ lọ gia vị bằng thủy tinh có nắp Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 24/QTDH-CBHQ/2021  
42 Bao bì thực phẩm: Ly thủy tinh Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 25/QTDH-CBHQ/2021  
43 Bộ bình cốc bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 26/QTDH-CBHQ/2021  
44 Bao bì thực phẩm: Đĩa thủy tinh Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 27/QTDH-CBHQ/2021  
45 Thớt bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 28/QTDH-CBHQ/2021  
46 Bao bì thực phẩm: Nắp bát bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 29/QTDH-CBHQ/2021  
47 Bao bì thực phẩm: Nắp bình giữ nhiệt bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 30/QTDH-CBHQ/2021  
48 Bao bì thực phẩm: Nắp nồi bằng thủy tinh Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 31/QTDH-CBHQ/2021  
49 Thớt bằng gỗ ép Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 32/QTDH-CBHQ/2021  
50 Dụng cụ xay tỏi bằng nhựa kết hợp với lưỡi dao bằng sắt mạ Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 33/QTDH-CBHQ/2021  
51 Bao bì thực phẩm: Thùng đựng gạo bằng nhựa Công ty TNHH MTV XNK QT Đại Hưng Tầng 1, số 16 khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 34/QTDH-CBHQ/2021  
52 Nước uống đóng chai Ngân Sơn Công ty TNHH MTV Khánh Toàn ĐL Thôn Phjắc Cát, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 01/TNHH MTV KHÁNH TOÀN ĐL/2021  
53 Nước đá dùng liền Ngân Sơn Công ty TNHH MTV Khánh Toàn ĐL Thôn Phjắc Cát, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 02/TNHH MTV KHÁNH TOÀN ĐL/2021  
54 Nước uống đóng chai Đắc Sơn Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền Đại Dương Địa chỉ cơ sở: Thôn Ngã Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Địa chỉ sản xuất: Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
05/CSĐẠIDƯƠNG/2020  
55 Nước khoáng Cestbon Công ty TNHH Thương mại XNK Thanh Hưởng Số nhà 230, khu vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 296/THANHHUONG/2021  
56 Bình nhựa có gắn vòi rót dùng đựng nước Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu An Phú Bình Số 166, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn. 03/An Phú Bình/2021  
57 Nước khoáng Cestbon Công ty TNHH Kinh Doanh Thuơng mại Dịch vụ Hà Thanh Số 129, đuờng Nam Quan, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 2008/HATHANH/2021  
58 Khay đựng thực phẩm bằng sứ Công ty TNHH An Bình Tân Thanh Thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 01ABTT/2021  
59 Phụ gia thực phẩm: Chất bảo quản NISIN (INS 234) Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 10/TNHH TM NGỌC LONG LS/2021  
60 Nước uống đóng chai, bình ALASKA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai ALASKA Số 30, Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 68/ALASKAS/2021  
61 Hộp đựng cơm văn phòng. Hiệu Enjoy Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngôi Sao Mơi LS Số 9, thôn Thâm Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 01/NGOISAOMOI/2021  
62 Bộ nồi chảo hấp mini Công ty TNHH Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Kim Phát Đạt Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 01/KIMPHATDAT/2021  
63 Hộp nhựa đựng thực phẩm Công ty TNHH Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Kim Phát Đạt Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 02/KIMPHATDAT/2022  
  NĂM 2022        
1 Lon kim loại Công ty TNHH MTV Thương mại Quốc tế Viễn Đông Việt Nam Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 01/VĐVN/2021  
2 Nắp lon Công ty TNHH MTV Thương mại Quốc tế Viễn Đông Việt Nam Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 02/VĐVN/2022  
3 Nước uống tinh khiết Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Vĩnh Mỹ Việt Nam Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 01/VMVN/2021  
4 Nước uống đóng chai Thảo Nguyên Công ty TNHH Thương mai Phú Hưng Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/TNHH TM Phú Hưng/2022  
5 Đá sạch dùng liền Bảo Hương Hộ kinh doanh Nông Đức Bảo Thôn Lay, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 96/ĐSDL BẢO HƯƠNG/2022  
6 Nước uống đóng bình Bảo Hương Hộ kinh doanh Nông Đức Bảo Thôn Lay, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 96/NUĐB BẢO HƯƠNG/2022  
7 Màng vỏ bọc Nylon tổng hợp (Dùng cho thực phẩm) Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 01/TNHH TM NGỌC LONG/2022  
8 Nước uống đóng bình Thuy Hưng Hộ kinh doanh Chu Quốc Hưng Số 204, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 39/NUĐBTHUYHUNG/2021  
9 Đá viên sạch Thuy Hưng Hộ kinh doanh Chu Quốc Hưng Số 204, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 93/ĐVSTHUYHUNG/2021  
10 Đũa nhựa đầu bọc kim loại Công ty TNHH NTT LS Số 8, lô LK.CS5, Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 01/NTT LS/2022  
11 Nước uống đóng chai Nhật Minh Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Nhật Minh Số 7, phố Đặng Dung, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 01/NHẬT MINH/2022  
12 Nguyên liệu thực phẩm bột men đỏ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 02/TNHH TM NGỌC LONG LS/2022  
13 Nước uống đóng chai, đóng bình AQUA TRANI Hộ kinh doanh Lý Đức Hữu Thôn Còn Pù, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/NUDDC QUA TRANI/2022  
14 Nước uống đóng chai, đóng bình Chi nhánh - Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát Thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 06/CNHTX/2022  
15 Nước đá dùng liền Đình Đình Cơ sở sản xuất đá dùng liền Đình Đình Số 6, ngách 13, ngõ 122, đường Ba Đình, khu Na Đâu, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 01/ĐÁ DÙNG LIỀN ĐÌNH ĐÌNH/2022  
16 Nước uống đóng chai, đóng bình TAMHOAVIA Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình TAMHOAVIA Thôn Hợp Nhất, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. /TAMHOAVIA/2021  
17 Nước uống tinh khiết WAHAHA Công ty TNHH Thương mại Ngọc Long LS (Liu Wen Long) Khối 6, Nà Trang, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 04/TNHH TM NGỌC LONG/2022  
18 Nước uống đóng chai, đóng bình Chi nhánh Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát  Thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 08/CNHTX/2022  
19 Thực phẩm bổ sung SOL ENZYME Công ty TNHH MTV CCHAO Số nhà 271, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 01/CCHAO/2022  
20 Nước uống đóng chai Wahaha Công ty TNHH Kinh Doanh Thuơng mại Dịch vụ Hà Thanh Số 129, đường Nam Quan, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 169/HATHANH/2022  
21 Bộ ăn dặm dành cho trẻ em nhãn hiệu BOBY BEAR Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yên Chi 68 Số 5, phố Đoàn Kết, đường Lương Thế Vinh, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 01/YÊN CHI 68/2022