Skip to main content

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024

Sáng ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến các điểm cầu cấp cơ sở để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”, gồm 02 nội dung chính:

1. Chuyên đề năm 2024:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”.

2. Quán triệt nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tham dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở số 06 có toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ: Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Chi bộ 3, Chi bộ 4 Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn tham gia Hội nghị trực tuyến Chuyên đề năm 2024.

Tại hội nghị trực tuyến, toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y  tế và Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt 2 nội dung chính trong chuyên đề năm 2024.

5

Hội nghị tại điểm cầu cơ sở số 06 (Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn)

Thông qua hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở Y, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn nói riêng và cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tại các điểm cầu từ cấp tỉnh đến các điểm cầu cấp cơ sở nắm vững các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024, tư tưởng Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động” và nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

 

                                                Hoàng Hà - Chi bộ Chi cục ATVSTP