Skip to main content

Thông tin ban đầu về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 bị phát hiện có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn quy định

Theo thông tin từ Tổ chức Alive & Thrive về việc Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, Cạnh tranh và Chống gian lận Campuchia phát hiện một số lô của hai sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 của Công ty TNHH MS Nutrition Pte (Singapore) có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn nhiều so với hàm lượng công bố trên nhãn sản phẩm. Ba mươi (30) mẫu kiểm tra được lấy từ sáu (06) lô (mã số 487, 488, 536, 537, 538, 539) của sản phẩm Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 tại Campuchia được kiểm nghiệm đã cho thấy hàm lượng sắt và kẽm trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX) và quy định của Việt Nam.

Để bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, trước mắt, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo: người kinh doanh thực phẩm tạm dừng lưu thông sản phẩm và người tiêu dùng không cho trẻ em sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên. Khi phát hiện sản phẩm trên đề nghị liên hệ theo số điện thoại Đường dây nóng của Chi cục 0358862181.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo trên website. OA Zalo của Chi cục.