Skip to main content

Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt 02 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024

Ngày 18/3/2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024, gồm 02 đề tài:

- Đề tài 1: “Thực trạng việc chấp hành các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2023”.

- Đề tài 2: “Thực trạng nhận thức của người nội trợ về ngộ độc thực phẩm và yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn, sử dụng thực phẩm tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn năm 2024”.

Bác sĩ Chuyên khoa I, Nguyễn Nam Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

5

Quang cảnh buổi họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Tại buổi họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024, sau khi nghe Bs CKII. Phạm Công Anh, Chi cục trưởng-Chủ nhiệm đề tài 01 và Thạc sĩ Lưu Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp-Chủ nhiệm đề tài 02, lần lượt trình bày từng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024.

5

Bs CKII. Phạm Công Anh, Chi cục trưởng, trình bày đề cương đề tài nghiên cứu

khoa học cấp cơ sở

Các thành viên trong Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã tham gia ý kiến, phản biện về nội dung, tính thiết thực của từng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học; đồng thời thống nhất đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu, thể hiện công phu của từng đề cương đề tài; Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học khẳng định đây là các đề tài vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc; cách tiếp cận khoa học, đề xuất được các giải pháp thiết thực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đánh giá được thực trạng nhận thức và thực hành của người nội trợ về ngộ độc thực phẩm và yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn, sử dụng thực phẩm tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Bên cạnh những ưu điểm của từng đề tài, Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của từng đề tài, đồng thời đưa ra một số góp ý để Chủ nhiệm 02 đề tài trên tiếp tục hoàn thiện đề cương đề tài được tốt hơn.

Kết thúc buổi họp xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024, Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thống nhất bỏ phiếu thông qua từng đề cương đề tài, với kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại 02 đề cương đề tài trên: Đạt./.

Hoàng Hà-Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm