Skip to main content

Kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện công văn số 1163/SYT-NVYD ngày 29/5/2023 của Sở Y tế về việc đảm bảo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023).

5

                        Test nhanh Nitrat tại khu vực chế biến

Chi cục ATVSTP đã xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, thành lập Tổ thường trực để chủ động phòng ngừa và có phương án bảo đảm ứng cứu kịp thời nếu xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện. Đoàn kiểm tra, giám sát tại 02 cơ sở cung cấp suất ăn, phục vụ ăn uống gồm Nhà khách A1 và Nhà khách Tỉnh ủy, kết quả cụ thể như sau: Về hồ sơ hành chính pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, Điều kiện về con người, Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Lễ kỷ niệm nói riêng và trong hoạt động kinh doanh của cơ sở nói chung đã nâng cao nhận thức và thực hành của các cơ sở được thực hiện nghiêm túc, do vậy trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm trên địa bàn không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra./.

                                                                 Tin và ảnh: BS. Phạm Thanh Hồng

                                                                                    Chi cục ATVSTP