Skip to main content

Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm năm 2023

 

Thực hiện Quyết định số 2619/QĐ-SYT ngày 14/12/2022 của Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra y tế năm 2023. Từ ngày 15/5/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành y tế, các đối tượng thanh tra chuyên ngành gồm 03 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, nước đá dùng liền và 02 cơ sở dịch vụ ăn uống.

Nội dung thanh tra tại các đối tượng trên sẽ thực hiện việc thanh tra, kiểm tra: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, thực hành vệ sinh cá nhân trong quá trình sản xuất thực phẩm); quy trình sản xuất, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; nguồn gốc bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm. Việc tự công bố sản phẩm thực phẩm;ghi nhãn sản phẩm thực phẩm;chất lượng sản phẩm thực phẩm.Thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm và lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm.Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn..Sau khi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra chuyên ngành đã nghe báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng được thanh tra. Trong đó tập trung thu thập thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm, phụ gia thực phẩm và kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu thu thập được.

5

                    Công bố Quyết định thanh tra tại cơ sở thực phẩm

               Đoàn thanh tra chuyên ngành đã lấy 04 mẫu thực phẩm gồm 03 mẫu nước uống đóng bình và 01 mẫu nước đá dùng liền để kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Thông qua hoạt động thanh tra, Đoàn cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở thực phẩm; đồng thời cũng hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của cơ sở trong quá trình hoạt động nhằm góp phần giúp cơ sở thực phẩm thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm./.

                                                       Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP Lạng Sơn