Skip to main content

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đề tài "Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020   do BS. CKII. Phạm Công Anh làm chủ nhiệm.

Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 là khâu quan trọng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm có bức tranh toàn cảnh về vấn đề này để làm cơ sở xây dựng các giải pháp có tính khả thi cho công tác quản lý ATVSTP đối với sản phẩm nước uống đóng chai, từ đó đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất nước đóng, đóng bình tại tỉnh Lạng Sơn

. 

1

Ảnh: Đ/c Nguyễn Nam Dũng, chủ tịch hội đồng phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

Để đạt được những mục tiêu trên, hoạt động đánh giá kết quả nghiên cứu nước uống đóng chai trên địa bàn toàn tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe, đảm bảo sự khách quan, phù hợp với yêu cầu, nội dung và đối tượng đánh giá, phân loại, được các cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thựcphẩm.
           Trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở đã sử dụng bảng kiểm đánh giá điều kiện ATTP tại các cơ sở nước uống đóng chai. Việc đánh giá kết quả điều kiện ATTP tại các cơ sở nước uống đóng chai đã đạt được những kết quả nhất định, góp phấn vào chất lượng chung của công tác quản lý ATTP. do vậy việc thực hiện đề tài "Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác quản lý ATTP. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Chi cục ATVSTP đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giảđềtài.
            Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị sử dụng và khả năng áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh để nâng cao chất lượng công tác quản lý về ATTP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

                                                                         Tin và ảnh: BS. Phạm Thanh Hồng