Skip to main content

Kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước dá dùng liền

Từ ngày 13/3/2018 đến ngày 16/4/2018 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra 38 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn toàn tỉnh, lấy tổng số 39 mẫu thực phẩm trong đó có 05 mẫu nước đá dùng liền, 34 mẫu nước uống đóng chai và gửi mẫu kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Kết quả, trong số 39 mẫu thực phẩm được lấy để kiểm nghiệm có 02 mẫu nước nước uống đóng chai (chiếm 5,13% tổng số mẫu thực phẩm) có kết quả kiểm nghiệm không đạt do nhiễm trực khuẩn Pseudomonas aeruginosa vượt giới hạn cho phép. Đoàn kiểm tra đã tham mưu cho Chi cục trưởng xử lý hành chính 02 cơ sở có kết quả kiểm nghiệm không đạt với tổng số tiền phạt là 4.000.000 đồng.

 

Nuoc

 

 

 

 

Hình ảnh: Lấy mẫu nước uống đóng chai

 

Về cơ bản các cơ sở sản xuất đã chấp hành tương đối tốt các quy định về về điều kiện cơ sở, điều kiện dụng cụ, trang thiết bị và các điều kiện về con người. Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn nhiều bất cập do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, quy trình sản xuất thủ công rất khó bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Còn một số vi phạm, tồn tại như: về tem nhãn sản phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, trang bị bảo hộ chưa đầy đủ, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo,... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những vi phạm, tồn tại và thực hiện khắc phục trước khi tiến hành sản xuất.

Trong thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm nhằm kiểm soát các quá trình sản xuất thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức của chủ cơ sở thực phẩm và người trực tiếp sản xuất thực phẩm trong bảo đảm an toàn thực phẩm./.

 

Dương Hải Vân

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm