Skip to main content

Tập huấn bảo đảm an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế thôn bản trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/8/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Truyền thông các văn bản pháp luật, kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm năm 2019 cho có 145 cán bộ y tế thôn, bản của 17 xã, thị trấntrên địa bàn huyện.

1

Tại Hội nghị, các học viên đã được các đồng chí báo cáo viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm; Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố và các kiến thức về truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

                                                       Dương Hải Vân – Chi cục ATVSTP Lạng Sơn