Skip to main content

Hội thảo xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

Ngày 29/11/2023, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia-Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, đại diện : Cục An toàn thực phẩm,  Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, đại diện chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh trong cả nước.

 

5

Toàn cảnh hội thảo

 

Hội thảo đã nghe các báo cáo về tình hình ngộ độc thực phẩm tại khu vực miền Trung của Viện Pasteur Nha Trang, báo cáo về tình hình ngộc độc thực phẩm trên toàn quốc năm 2023 và giai đoạn 10 năm từ 2013-2023 của Cục An toàn thực phẩm, báo cáo công tác kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc Gia, Tham luận công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…Hội nghị cũng đã thảo luận về những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn tại các địa phương trong tổ chức thực hiện điều tra khi xảy ra ngộ độc thực phẩmvà đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện như:

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng cho cán bộ điều tra ngộ độc thực phẩm

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, bếp ăn trường học, các cơ sở nấu cỗ lưu động nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm

- Tăng cường hệ thống giám sát, xây dựng phương án điều tra, xử lý, khắc phục và đáp ứng kịp thời, đặc biệt đối với các vụ NĐTP quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng

- Tăng cường thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về ATTP, phòng chống NĐTP.

Lĩnh hội các nội dung tại hội thảo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng sơn tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, của Viện kiểm nghiệm An toàn về sinh thực phẩm Quốc gia về điều tra ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ATTP nhằm phòng chống ngộ độc thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lưu Nghĩa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm