Skip to main content

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch 445/KH-ATTP ngày 30 tháng 8 năm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trong thời gian từ  08/9 đến 17/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Văn phòng HĐND&UBND 11 huyện, thành phố đã tập huấn cho hơn 400 đại biểu là Lãnh đạo, công chức phụ trách chương trình an toàn thực phẩm (ATTP) của VP HĐND-UBND huyện/thành phố, thành viên BCĐ liên ngành về VSATTP cấp xã.

5

          Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện Bình Gia phát biểu khai mạc

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Hướng dẫn phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, …  Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên trao đổi, giải đáp các thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm khắc phục các khó khăn trong quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nắm chắc hơn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có liên quan đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

                             

                                                          Lưu Nghĩa,  Chi cục ATVSTP