Skip to main content

Tập huấn nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên bếp ăn tập thể các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2019

 

Ngày 11/5/2019  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập tổ chức Tập huấn nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên bếp ăn tập thể các trường tiểu học, mầm non, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tham dự lớp tập huấn có trên 100 đại biểu gồm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, nhân viên nấu ăn tại các trường Trung học cơ sở, tiểu học, mầm non đóng trên địa bàn, thông qua buổi tập huấn, các cán bộ lãnh đạo, nhân viên phục vụ tại các bếp ăn tập thể được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm như: Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm mới ban hành; Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017. Ngoài ra các đơn vị tham dự được nhận các ấn phẩm truyền thông tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong nhà trường, góp phần nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành mang lại cho trẻ bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong thời gian tới Chi cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị còn lại để thực hiện tập huấn theo kế hoạch đã ban hành.

 

Tin và ảnh: BS. Phạm Thanh Hồng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm