Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế thôn bản huyện Bình Gia

Ngày 23/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 60 cán bộ y tế thôn bản trên địa bàn huyện Bình Gia.

 

1

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 25/8, các học viên sẽ được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; một số vấn đề cơ bản về lấy mẫu kiểm tra, thanh tra; Ngộ độc thực phẩm và các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; mười nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm,…

 Đây là những kiến thức cần thiết để các cán bộ quản lý, phụ trách chương trình trên địa bàn được kịp thời bổ sung, cập nhật. Từ đó, áp dụng linh hoạt, có hiệu quả các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến tới thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm một cách khoa học, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng./.