Skip to main content

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Thực hiện công văn số 1617/ATTP-NĐTP ngày 30/6/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch số 299/KH-ATTP ngày 06/7/2020 về việc kiểm tra, giám sát sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 từ ngày 08/8 đến ngày 10/8/2020.

Theo báo cáo của hội đồng thi tuyển sinh trên địa bàn thành phố có 03 địa điểm tổ chức thi và 02 nhà hàng cung cấp xuất ăn sẵn phục vụ cán bộ coi thi. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập các Tổ thường trực bảo đảm ATTP cùng  phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng có phương án xử lý, điều tra nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm và 01 đoàn kiểm tra,  giám sát.  Công tác  kiểm tra, giám sát bao gồm các nội dung:

1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung các nội dung sau: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ); Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý có liên quan; Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo; Điều kiện cơ sở vật chất; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người; Nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, tập trung các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Giấy chứng nhận sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp chế biến thực phẩm; Điều kiện bảo đảm ATTP, bao gồm điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người; Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm; Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Việc lưu mẫu thức ăn thực hiện theo Quyết định 1246/2017 của Bộ Y tế; Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm; Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

1

                    Test nhanh bằng dung dịch Lugol

Trong thời gian tới Chi cục ATVSTP tiếp tục phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn Quan, huyện Bắc Sơn thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri và 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn; Lễ hội Hồi và các sản phẩm nông nghiệp huyện Văn Quan - Lạng Sơn lần thứ II.

                                              Tin, ảnh: BS. Phạm Thanh Hồng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn