Skip to main content

Kiểm tra giám sát bếp ăn tập thể

          Từ ngày 16/9/2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn tổ chức kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Trong đợt này, sẽ tập trung kiểm tra bếp ăn tập thể của các bệnh viện, trường học và bếp ăn của các doanh nghiệp.

1

          Đoàn kiểm tra, giám sát đã tập trung kiểm tra nguồn nước dùng cho ăn uống; nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm; việc chấp hành chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn cũng như việc thực hành vệ sinh cơ sở vật chất, dụng cụ và thực hành vệ sinh cá nhân của người chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các Test nhanh như: Lugols, Focmol, Hàn the và Nitrat để kiểm tra chất lượng thực phẩm.

Dương Hải Vân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm