Skip to main content

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng kiểm tra chéo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-ATTP ngày 30/10/2019 của Cục An toàn thực phẩm ban hành bảng điểm và mẫu biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 và công văn số 3487/ATTP-NĐTP ngày 30/10/2019 của Cục An toàn thực phẩm về việc kiểm tra chéo công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2019; ngày 20/11/2019, Đoàn kiểm tra chéo theo Quyết định số 101/QĐ-VSTP ngày 04/11/2019 của Chi cục ATVSTP tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng làm trưởng Đoàn cùng các thành viên trong Đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 tại Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn.

1

Đ/c Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng CCATVSTP Lâm Đồng phát biểu

Đoàn kiểm tra chéo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu báo cáo kết quả bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, đồng thời phân công các thành viên Đoàn để kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Trong đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm đạt hiệu quả cao như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 và dịp Tết Trung thu; đã kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm được tổ chức với nhiều hình thức và đa dạng về nội dung góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm. 100% các thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn, không có thủ tục quá hạn. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai theo kế hoạch được phê duyệt và được tổ chức đúng trình tự, thủ tục. Kết quả số điểm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đạt được trong năm 2019 là 97/100 điểm vả 3,5/05 điểm thưởng, xếp loại xuất sắc.

Tại buổi làm việc, các cán bộ của hai Chi cục đã tích cực trao đổi, học tập về các nội dung trong công tác quản lý ATTP, các cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để áp dụng triển khai thực hiện tại địa phương.

Dương Hải Vân, Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn