Skip to main content

Cụm thi đua số 3 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 06/7/2020, tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 3 ngành Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Công Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Là đơn vị Cụm phó). Thành phần tham gia Hội nghị có lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 8 đơn vị trong Cụm thi đua số 3.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Nhàn-Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, đồng chí Lương Văn Tiến-Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ-Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Thị Bình-Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của ngành Y tế.

1

Đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động các phong trào thi đua tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (là đơn vị Cụm trưởng). Đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Sở Y tế phát động. Cùng với đó, Cụm thi đua đã phát động nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị tiến hành thảo luận và cùng trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay, đạt hiệu quả cao để các đơn vị khác trong Cụm thi đua số 3 cùng nghiên cứu học tập.

Công tác khen thưởng đã được các đơn vị trong Cụm thực hiện kịp thời, chính xác nên đã động viên và khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác. Theo đó Hội đồng thi đua - khen thưởng của các đơn vị đã tiến hành bình xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 để đề nghị Sở Y tế khen thưởng, nhân rộng ra toàn Ngành, tạo được sự lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân trong Cụm thi đua số 3 đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Kim Soi-Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận các kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 3. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, có các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2020./.

                                                          Hoàng Hà – Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn