Skip to main content

Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh

Thực hiện kế hoạch số 532/KH-ATTP ngày 09/10/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của doanh nghiệp và bếp ăn tập thể các bệnh viện, trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, từ ngày 19/10/2019 Đoàn kiểm tra giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Lạng Sơn để kiểm tra các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.

1

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy), Giấy xác nhận kiến thức về ATTP/tập huấn kiến thức ATTP, Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra việc chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ; quy trình sản xuất, chế biến; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm. Kiểm tra thực hành vệ sinh ATTP của nhân viên, người trực tiếp chế biến thực phẩm; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; lưu mẫu thực phẩm và các quy định khác có liên quan. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước dùng chế biến thực phẩm, nước uống của các bếp ăn tập thể để kiểm tra chất lượng.
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và giải đáp các vướng mắc của bếp ăn tập thể.

Dương Hải Vân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm